Vänligen läs våra allmänna villkor nedan innan ni beställer varor och tjänster från hemsidan. När du beställer varor och tjänster från den här hemsidan, via telefon eller mobilapplikation, godkänner du de allmänna villkoren.
 

Allmänna villkor för användande av de produkter och tjänster som Future Dining AB tillhandahåller.

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (hädanefter benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig som Kund (hädanefter benämnd ”Kunden” och/eller ”Du”) vid beställning av mat och/eller dryck inklusive leverans av beställd mat och/eller dryck som tillhandahålls via www.Favo.se eller Favos nedladdningsbara mobilapplikation (hädanefter benämnd ”Tjänsten”) av Future Dining AB, org. nr 559085-5317, adress Torggatan 31, 503 32 Borås (hädanefter benämnt ”Favo”, ”Vi” och/eller ”Oss”).

Favo äger Tjänsten och som tillagar maten och/eller drycken, vilken sedan transporteras och levereras av Favos bud till dig som Kund. Favos verksamhet är registrerad hos såväl Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Borås som hos Miljöförvaltningen i Borås. Registreringen innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av respektive kommun. När Du blir Kund hos oss på Favo så ber vi dig acceptera Villkoren. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Kund;Íž vilka rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Genom att skapa en profil på www.Favo.se (hädanefter benämnd ”Hemsidan”) eller via Favos mobilapplikation (hädanefter benämnd ”Appen”) och använda Tjänsten, accepterar Du Villkoren. Genom bekräftelse av din beställning och registrering av dina uppgifter, så förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att Du har läst och godkänner Villkoren.

Observera att Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

Har Du frågor om Villkoren är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

  1. Allmänt om Tjänsten

Tjänsten som Favo erbjuder dig som konsument innebär att Du som Kund beställer mat och/eller dryck via Hemsidan (benämns nedan som ”Måltiden”). På Hemsidan eller appen listas de måltider som Favo erbjuder och levererar. Efter att Kunden lagt en beställning via Hemsidan ombesörjer Favo, som en del av Tjänsten, att Måltiden transporteras i värmeisolerade väskor till den leveransadress Du angett. Du betalar för Måltiden inklusive leverans av Måltiden direkt till Favo vid beställningstillfället. Du betalar alltså inte till det bud som levererar Måltiden till dig.

1.2 Beställning och leverans

Samtliga beställningar genomförs via Hemsidan eller Appen genom att Du väljer en eller flera Måltider samt Dryck Du önskar köpa. Välj sedan när du vill ha din beställning levererad. Observera att Favo aldrig tar emot beställningar av Måltider via mail, telefon eller via live-chatten.

1.3 Livsmedelshantering efter leverans

Så snart Du som Kund mottagit Måltiden övergår ansvaret för maten till dig som Kund. Favo ersätter därför inte eventuella skador på Måltiden efter tidpunkten för avhämtningen. Om Du inte finns tillgänglig för att ta emot beställd Måltid vid leverans debiteras ordinarie priser enligt överenskommelse.

Maten tillagas och paketeras av Favos kökpersonal – i Livsmedelsverket godkända kök. Måltiden är färsk vid leverans och därmed avsedd att förtäras av Dig i direkt anslutning till att Måltiden levereras till Dig. Eftersom Måltiden ska ätas direkt när leverans skett tar Favo inget ansvar för Måltidens hållbarhet och/eller kvalitet om den inte förtärs i direkt anslutning till leveransen. Om förtäring inte sker i direkt anslutning till leverans ansvarar Kunden således själv för att kontrollera Måltidens kvalitet innan förtäring och risken för maten övergår på Kunden när Måltiden levererats av Favo till den av kunden angivna leveransadress.

1.4 Innehåll och komponenter i Måltiden

Via Hemsidan presenterar Favo en så detaljerad innehållsförteckning som möjligt för samtliga Måltider med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser, allergener etc. som ingår i Måltiden. Om Du har frågor kring någon av Måltiderna och de komponenter som ingår i dem eller om Du har ytterligare frågor kring innehållsförteckningen är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Favo reserverar sig för att en enskild restaurang, i undantagsfall, kan byta ut vissa ingredienser och/eller råvaror som specificerats i varje Måltid mot lämpliga och likvärdiga ersättningsvaror. Detta kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

  1. Vad kostar Tjänsten och hur betalar jag?

2.1 Priser

Aktuella priser per Måltid och för leveransen visas alltid via Hemsidan och Appen. Favo äger rätt att genomföra förändringar beträffande avgiftens storlek och/eller Tjänstens innehåll. Vid väsentliga förändringar beträffande Tjänstens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version hålls tillgänglig via Hemsidan och Appen. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen via Hemsidan och/eller Appen. 2.2 Introduktionspris och kampanjer

Vid de tillfällen då Favo erbjuder dig som Kund särskilt introduktionspris eller ”prova på-pris”, gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Detsamma gäller även andra kampanjer med Favo som avsändare om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. Favo förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till dig som Kund.

2.2 DIBS KORTBETALNING

Säkerhetsinformation: Din betalning är säkrad genom DIBS Betalväxel. Kortnumret

sänds krypterat till banken enligt högsta säkerhetsstandard. Säljföretaget har aldrig

tillgång till någon information om kortet eller ditt bankkonto. DIBS använder SSL vilket

är den starkaste kryptering som finns tillgänglig på marknaden med minst 128-

bitarsnyckel.

 

Din onlinebetalning är säkrad genom att Future Dining AB (FAVO) använder betalningstjänster

från DIBS (www.dibs.se) samt banken Nordea. DIBS system är godkända av alla svenska banker

samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner

i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av DIBS och

krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se

genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre

högra hörnet av din browser. Future Dining (FAVO) har därmed aldrig tillgång till

kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

DIBS stödjer också 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på Internet och

därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure

kommer du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns. Har du

ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är du välkommen att kontakta

Future Dinings (FAVO´s) kundtjänst.

 

 

  1.         Dina åtaganden som Kund hos Favo

Genom att godkänna Villkoren intygar Du att Du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Du godkänner dessa Villkor. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. Så snart Du registrerat dig som Kund och genomfört din första beställning skickas ett bekräftelsemejl till den e-post adress Du angivit vid registreringen innehållandes dina kontakt- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid registrering ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.

Du som Kund har inte rätt att använda Favos varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

  1.         Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi handlägger alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter benämnd ”PUL”). PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. Favo värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Favo behandlar Kundens personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna, företagets Favos tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Detta kan inkludera överföring av uppgifter till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för Favos räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av Favo kan komma att lämnas ut till en eller flera av Favo AB:s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Favo behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår hemsida, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Favo ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktigt leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

 

 

 

 

 

  1.         Reklamationer, synpunkter och ångerrätt

5.1 Reklamation och feedback

Vi vill att Du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på den Måltid som levereras och felet fanns vid leveranstillfället, ber vi dig kontakta oss omedelbart via vår kundtjänst. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning. Favo förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

5.2 Ångerrätt

Försäljningen av mat via Favo omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

  1.         Kundtjänst

Favo tillhandahåller support via vår kundtjänst som Du når på e-post hello@favo.se eller via vår live-chatt. För aktuell information om kundtjänstens öppettider hänvisas till Hemsidan.

  1. Favos rätt att avsluta Tjänsten Favo reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden via e-post.
  2.         Övrigt

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende Favos ansvar gentemot dig som Kund:

  1.         Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan Favo och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.